Voor 12.00 besteld, morgen in huis

Volume korting

Meer nodig? Vraag offerte aan!

Ontvlambare vaste stoffen

Gevaarsetiketten klasse 4 Ontvlambare vaste stoffen

Bij opslag of vervoer van ontvlambare vaste stoffen dient men deze aan te duiden met een gevaarsetiket klasse 4 ontvlambare vaste stoffen.

Onder klasse 4.1 vallen brandbare stoffen en voorwerpen, ontplofbare stoffen in niet-explosieve toestand en zelfontledende vaste stoffen en vloeistoffen.

Onder klasse 4.2 vallen pyrofore stoffen (stoffen die in aanraking met lucht binnen 5 minuten spontaan ontbranden) en voor zelfverhitting vatbare stoffen (stoffen die in aanraking met lucht zichzelf verhitten).

Onder klasse 4.3 vallen stoffen die op een gevaarlijke wijze op water reageren.

€0,00 excl BTW
€0,00 excl BTW
€0,00 excl BTW